Công ty TNHH TM - QC Ba Miền được ủy quyền làm đại lý bán quảng cáo cho Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT

Cập nhật: 2012-08-07 09:41:29

Kể từ ngày 24/07/2008, Công ty TNHH TM - QC Ba Miền được ủy quyền làm đại lý bán quảng cáo cho Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT. Công ty Ba Miền được toàn quyền khai thác các banner quảng cáo trên toàn bộ hệ thống của Yahoo!.

Kể từ ngày 24/07/2008, Công ty TNHH TM - QC Ba Miền được ủy quyền làm đại lý bán quảng cáo cho Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT. Công ty Ba Miền được toàn quyền khai thác các banner quảng cáo trên toàn bộ hệ thống của Yahoo!.

Tin tứcQuy địnhBảng giá QC
Góp ý
Loading