Thông tin công ty

dây điện chịu nhiệt 500 độ C GN500

dây điện chịu nhiệt 500 độ C GN500
NCC Thường là nhà cung cấp chưa được ChoDanSinh.NET chứng thực.
Chọn sản phẩm để    Liên hệ nhà cung cấp

Chọn sản phẩm để

Công ty chuyên cung cấp dây điện chịu nhiệt.

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 1mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 2mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 4mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 6mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 10mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 16mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 25mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 35mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 50mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 70mm2

Dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ C GN500 tiết diện 95mm2

 dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ c gn500 gn500-01 gn500-02 gn500-03 gn500-04 gn600 gn450 tiết diện 1mm2 1.5mm2 2mm2 2.5mm2 3mm2 4mm2 6mm2 8mm2 10mm2 12mm2 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2;

 dây điện chịu nhiệt amiang 500 độ c gn500 gn500-01 gn500-02 gn500-03 gn500-04 gn600 gn450 tiết diện 1mm2 1.5mm2 2mm2 2.5mm2 3mm2 4mm2 6mm2 8mm2 10mm2 12mm2 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2;Tin tứcQuy địnhBảng giá QC
Góp ý
Loading