Ống mềm nối sprinkler DN15 dài 1200mm

Thuộc TNT Viet Nam
Thuộc nhóm
Mức lương 1000
Nơi làm việc OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
Lượt xem 1570

Địa chỉ: OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
Điện thoại: 02422625656
Fax:
Email: vietnamtnt@gmail.com
Website: http://genie-systems.com.vn

DJ25UB2500 áp lực 12bar chứng chỉ Ul, FM, LPCB- Ống mềm Daejin Sprinkler. 

ống mềm nối đầu phun tùy kích thước khách hàng lựa chọn : loại 1000mm DJ25UB- 1000

Ống mềm Daejin, ống mềm nối sprinkler hãng Daejin, Daejin Flexible hose, Day mem Daejin.

+ REDUCER ( Giảm ) loại 1/2”.- DN25
+ NIPPLE loại 1/2”
+ Kẹp thanh (Center Bracket)B-CC-B
+ Kẹp ống (Middle Bracket) B-ES-B
+ Thanh giữ ống ( Square bar) : dài 700mm
Áp lực của ống mềm đạt 14-16bar LPCB, 175psi
Đầu vào 1” đầu ra 1/2” và 3/4”

Chứng chỉ UL với unbraid, Chứng chỉ UL và FM approval với Braided, chứng chỉ KFI, chứng chỉ LPCB, chứng chỉ MSA, ABS


Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 700mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1000mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1500mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1200

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1500

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1800

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 2000

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ28 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1200

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1500

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1800

Liên hệ: Ms Mùi - 
VIET NAM TNT COMPANY.
Tel: 024.2262 5656 
Web: vietnamtnt.com
Email: vietnamtnt@gmail.com

DJ25UB2500 áp lực 12bar chứng chỉ Ul, FM, LPCB- Ống mềm Daejin Sprinkler. 

ống mềm nối đầu phun tùy kích thước khách hàng lựa chọn : loại 1000mm DJ25UB- 1000

Ống mềm Daejin, ống mềm nối sprinkler hãng Daejin, Daejin Flexible hose, Day mem Daejin.

+ REDUCER ( Giảm ) loại 1/2”.- DN25
+ NIPPLE loại 1/2”
+ Kẹp thanh (Center Bracket)B-CC-B
+ Kẹp ống (Middle Bracket) B-ES-B
+ Thanh giữ ống ( Square bar) : dài 700mm
Áp lực của ống mềm đạt 14-16bar LPCB, 175psi
Đầu vào 1” đầu ra 1/2” và 3/4”

Chứng chỉ UL với unbraid, Chứng chỉ UL và FM approval với Braided, chứng chỉ KFI, chứng chỉ LPCB, chứng chỉ MSA, ABS


Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 700mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1000mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1500mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm – Daejin chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1200

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1500

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1800

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 2000

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ28 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1200

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1500

Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1800

Liên hệ: Ms Mùi - 
VIET NAM TNT COMPANY.
Tel: 024.2262 5656 
Web: vietnamtnt.com
Email: vietnamtnt@gmail.com

TNT Viet Nam

Địa chỉ: OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
Điện thoại: 02422625656
Fax:
Email: vietnamtnt@gmail.com
Website: http://genie-systems.com.vn

Tin tứcQuy địnhBảng giá QC
Góp ý
Loading