Công ty chúng tôi chuyên nhận gia công các loại mặt hảng cao su kỹ thuật theo yêu cẩu của quý khách hảng với mẫu mã bển đẹp, chất lượng  và đa dạng các loại sản phẩm tử cao su.

(Làm theo yêu cầu quý Khách Hàng)